Auto Motors a.s., Ústí nad Labem

Auto Motors a.s., Ústí nad Labem


AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS VOZŮ ZNAČKY SUZUKI

PLA 7883

Informace pro akcionáře

 

  

Pozvánka na valnou hromadu.

 

Správní rada níže uvedené obchodní společnosti AUTO MOTORS, a.s. svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti AUTO MOTORS, a.s., se sídlem Textilní 1874/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační

číslo 467 08 502 (dále jen společnost).

 

Valná hromada se koná dne 8.6.2022 v 10 hodin v notářské kanceláři

JUDr. Vratislava Makovce, na adrese Děčín, Děčín I-Děčín, U Plovárny 438/3.

 

Pořad valné hromady :

1) Zahájení,

2) volba orgánů valné hromady - § 422 ZOK,

3) změna stanov společnosti - § 421 odstavec 2, písmeno a) ZOK,

4) závěr.

 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den jejího konání, hlasovat na valné hromadě jsou oprávněny osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů.

 

Návrhem na usnesení valné hromady je schválení stanov společnosti, přičemž úplný

návrh změny stanov je součástí této pozvánky. Důvodem navrhovaných změn stanov je změna zákona o obchodních korporacích, podle které byl zrušena funkce statutárního ředitele společnosti, a doplnění oboru činností ve volné živnosti společnosti.

 

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 2.5.2022 do 7.6.2022 nahlédnout zdarma v sídle společnosti do návrhu změny stanov, a to od 10 hodin do 14 hodin.

 

V Ústí nad Labem dne 25.4.2022.                  

                                                                                 Marek Kessler  

                                                                           předseda správní rady

 

 

 

 

 


Níže jsou ke stažení všechny potřebné dokumenty


1) Pozvánka na valnou hromadu pdf button

2) Stanovy Automotorspdf button