Auto Motors a.s., Ústí nad Labem

Auto Motors a.s., Ústí nad Labem


AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS VOZŮ ZNAČKY SUZUKI

PLA 7883

Informace pro akcionáře

 

  

 

 

Pozvánka na valnou hromadu

 

Správní rada níže uvedené obchodní společnosti AUTO MOTORS, a.s. svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti AUTO MOTORS, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Textilní 9, PSČ 400 01, identifikační číslo 467 08 502 /dále jen společnosti/.

Valná hromada se koná dne 24.listopadu 2021 v 10 hodin ve výše uvedeném sídle společnosti.

Program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a informace o záměrech pro rok 2021
  4. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2020 a návrh správní rady na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
  5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2020
  6. Diskuse
  7. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Prokazuje se akciemi na jméno vydanými společností AUTO MOTORS, a.s., IČO 46708502.

 


V Ústí nad Labem, 11.10.2021                                                                   Marek Kessler

                                                                                                                    Statutární ředitel


Níže jsou ke stažení všechny potřebné dokumenty


1) Pozvánka na valnou hromadu 2021 pdf button

2) Výkaz zisku a ztrát za rok 2020 pdf button

3) Účetní rozvaha za rok 2020 pdf button